Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате с Политика за защита на лични данни и използването на бисквитки.

Отказ на целева помощ от АСП

          Ако сте получили оказ от Националната здравно осигурителна каса /НЗОК/ за отпускане на цалева помощ и не знаете какво да направите, тук ще се опитаме да ви разясним, какво и в какви срокове трябва да се направи.

 

          Не във всичи случаи когато НЗОК отказва отпускането на средства, е в правото си да го прави. Причините за отказа могат да бъдат разчини, та дори и некомпетентност на служителите. Каквито и да се причините за отказът на НЗОК, той винаги трябва да бъде направен писмено със съответният документ. В този случаи законът, Ви дава възможност, да обжалвате този отказ. Срокът за обжалване е 14 дни.

 

          Когато НЗОК не одобри протоколът от Лекарската консулатативна комисия ЛКК, изпраща правоимащия за ново експертно решение от териториална експертна лекаска комисия /ТЕЛК/. НЗОК се позовава на чл. 112 от закона за здравето давайки и право да обжалва решението на ЛКК. В този случай лицето трабава да се яви на ТЕЛК комисия, след като получи писмено известие от ТЕЛК. Явяването става в точно упоменати в известието ден и час. Срокът за което се получава това известие обикновенно е около 2 месеца. След яваването Ви на ТЕЛК, има два варианта - ТЕЛК комисията да потвърди решението на ЛКК или да го отхвърли.

  1. При потвърждаване се издава ново експертно решиние, в което се описват конкретните помощни средства.
  2. Във вторият случай ТЕЛК отхврля решението на ЛКК и издава ново експретно решение с мотиви за отказа.

          Тук законът отнови Ви дава право да обжалвате Решението на ТЕЛК - срокът за обжалване отново е 14 дни. Лошото за Вас е, че НЗОК също може да обжалва потвърденото от ТЕЛК становище. Тук дали вие ще обжалвате или НЗОК, се стига до националната лекарска консултативна комисия /НЕЛК/. Явяването на НЕЛК също става чрез писмено известие с точна дата и час. Тук срокът може да надхвърли и 6 месеца. След явяването Ви на НЕЛК  се издава ново експертно решеине. Това решение вече е окончателно и не може да бъде обжалвано.

        

          Въпреки прочетеното, преди да предприемете каквито и да е действия ние Ви препоръчваме да се обадите по телефона или да ни посетите в някои от нашите магазини.