Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате с Политика за защита на лични данни и използването на бисквитки.

Други начини за получаване на финансова помощ

 

Освен кандидатстването за отпускане на целева помощ пред дирекция "Социално подпомагане", има и други начини да получите финансова помощ за закупуване на помощни средства за деца с увреждания.

 

 


 

 

Фонд "Социална Закрила"

Фондът отпуска целеви помощи ежегодно до 2000.00 лв за закупуването на специализирани помощни средства за деца с увреждания. Помощта се отпуска при възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други на лицата и семействата. Помощта се отпуска само след изчерпване на всички други нормативноопределени възможности, еднократно /веднъж годишно/. Решението за отпускане на помощта се взема от Управителния съвет на фонда след подадена писмена молба (предложение) и социален доклад, изготвен от дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес на лицата или семействата, придружен със съпътстващите документи. За повече информация сайта на Министерството на труда и социалната политика.
 
          Социална помощ не се отпуска за:

1. Заплащане на допълнителни услуги извън оказаната медицинска помощ като избор на екип, подобрени битови условия и допълнително обслужване и други дейности, свързани с престоя в лечебното заведение;
2. Заплащане на разходи за лечение, за които нормативно са ангажирани други институции – НЗОК и др.;
3. Закупуване на помощни средства, приспособления и консумативи, които се отпускат по реда на други закони и нормативни актове
.                                                                                                  4.лечение в чужбина

 

 


 

 

Фонд  "Протегни Ръка"

Фонд "ПРОтегни Ръка" е благотворителен фонд на служителите на "ПроКредит Банк" АД. Средствата могат да се използват за закупуване на помощни средства на деца с увреждания на възраст до 18 години. Фондът отпуска ежегодно до 1000.00 лв за дете. Рядко се отпускат и по-големи суми. За повече информация, посетете сайта на фонда.

 


 


 

 

Фондация "Помощ за благотворителността"

Фондацията отпуска целеви помощи за закупуването на специализирани помощни средства за деца с увреждания. Фондацията управлява 7 дарителски фонда. Средствата за тях се осигуряват от дарения. Фондовете "Подкрепа за организации за хора с увреждания", "Ние можем" и "Нашите родители" могат да ви бъдат полезни. Повече информация можете да получите на сайта на фондацията.

 

 

 


 

 

Българската Коледа

Подпомогнати са 187 деца от благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2015/2016 г. за закупуване на помощни средства или лечение. За повече информация, посетите сайта им.

 

 


 

 

Община по местоживеене

Можете да кандидатствате към общината по местоживеене за еднократна помощ при закупуване на помощно средство за вашето дете.