Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате с Политика за защита на лични данни и използването на бисквитки.

Помощни средства обща информация

Бургос Медикъл ЕООД е лицензирана фирма която предоставя безплатни помощни технически средства.

 

          Безплатното им получаване става чрез процедура, която ще се опитаме да ви разясним. Имайте предвид че, отпускането на помощ от Агенция за социално подпомагане /АСП/  отнема много време. Цялата процедура отнема около месец. Това е в случаите когато няма отказ от АСП. При отказ от Агенцията и последвало обжалване времето е много повече - от 3 до 6 месеца. За да не губите излишно време, преди да предприемете каквито и да е стъпки, обадете ни се по телефона или ни посетете в някой от нашите магазини. Ние безплатно ще Ви запознаем с подробности, за кои помощни средства може да получите целева помощ от Агенция за социално подпомагане и какви документи трябва да подготвите в тази връзка. За различните заболявания /случаи/ има толкова много подробности, че не всички могат да се изброят на онлайн страницата ни.

 

          Ако не искате да се занимавате с документи и институции, няма проблем всяко едно помощно средство да закупите в брой. 

 

          Ако случаят е много спешен и искате да получите помощните средства веднага. Можете да ги закупите, като в последствие се окомплектоват необходимите документи, и се мине през цялата процедура за възстановяване на сумата.

 

Възможности за получаване на технически помощни средства от Агенция за социално подпомагане:

Лекарска консултативна комисиядиагнозатехнически помощни средства
неврологични заболявания
 • множествена склероза
 • детска церебрална парализа
 • инсулт
 • и др. неврологични заболявания
 • акумулаторна инвалдна количка
 • рингова инваладна количка
 • детска инвалидна количка
 • масичка за инвалидна количка
 • комбиниран стол за тоалет и баня
 • вертикализатор
 • антидекубитален дюшек
 • антидекубитална възглавница
 • проходилка
 • паритци / канадки
 • три и четириопорен бастун
ортопедични заболявания
 • фрактура на долни крайници
 • фрактура на шиката на бедрената кост
 • скоиоза / кифоза
 • рингова инваладна количка
 • комбиниран стол за тоалет и баня
 • проходилка
 • паритци / канадки
 • три и четириопорен бастун
 • паднал свод/диабетно стъпало
 • скъсяване на крак с 5 см. и повече
 • ампутации на части от ходилото
 • стелки за диабетно стъпало
 • ортопедични обувки
 • диабетни обувки
 • ампутации в различна степен на долни и горни крайници
 • протези
 • протезни чорапи
 • протективни чорапи и рула
хирургичи заболявания
 • ампутации в различна степен на долни крайници
 • рингова инваладна количка
 • комбиниран стол за тоалет и баня
 • проходилка
 • паритци / канадки
 • три и четириопорен бастун
унг заболявания
 • загуба на слух и в двете уши над 50 dB
 • ларингектомии
 • слуов апарат
 • говорен апарат

 

Ако вашият проблем го няма тук, не означава че нямате право на безплатни помощни средтва. Свържете се с нас.

          

          Общо заблуждение, е че хора с увреждания са само хората които имат издаден ТЕЛК/Експертно решение/. Възрастните хора трудно подвижни, лежащо болни или със загуба на слух също са хора с увреждания. Дори и да не са постъпвали в болница никога през живота си, ако имат уврежданията предвидени в Приложение № 7 на  Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ те имат същите права. Поради незнание, възрастните хора и близките им не могат да се възползват от правата си, за да получат безплатно необходимите им помощни средства.

 


 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ

 

           Основанието за отпускане на целева помощ е описано в Правилника за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/. То се удостоверява с Медицински протокол от Лекарска консултативна комисия /ЛКК/ или с ТЕЛК ако има такъв. В Медицинския протокол от ЛКК или ТЕЛК трябва да са вписани помощните средства и медицински изделия, за които ще се кандидатства пред Агенция Социално Подпомагане /АСП/. Кандидатстването става в териториалните дирекции на АСП по местоживеене /постоянният адрес посочен в личната карта/. При кандидатстването лицето нуждаещо се от помощните средства или негов представител попълва молба и декларация /предоставени от служител на АСП/, към тях се прилага протоколът от ЛКК или ТЕЛК. Когато се кандидатства за акумулаторна количка се прилага и удостоверение от психиатър. След разглеждането на молбата, Агенция Социално Подпомагане излиза с решение, за отпускане на помощните средства, като издава документ - заповед. Получаването на заповедта е гаранция, че сте одобрени, и на вас ще Ви бъдат предоствени помощните средства и медицинските изделия, за която кандидатствате. Получаването на уредите става само и единствено от лицензирани фирми /като нашата/, срещу представяне на заповед/ите от АСП. При получаването лицензираните фирми са задължени да издадът фактура с касов бон, копие на фактурата, приеммно-предавателен протокол с гаранционна карта и декларация.

В схамата по долу са обозначени стъпките и времето което отнемат. 

 

I.  Първа стъпка

Първата и най-важна стъпка, е да се свръжете с нас, като ни посетите или се свържете с нас по телефона. Заедно с Вас ще изберем подходящите помощащни средтва от които имате нужда. Ще Ви обясним подробно за Вашия индивидуален подход към процедурата за отпускане на целевата помощ от "Социално подпомагане".

II. Втора стъпка - Окомплектоване на документацията

1. Направление от личният лекар до оторизирана лекарска комисия - според заболяването /описани по горе в таблицата/. Препоръчително е, личният лекар да издаде етапна епикриза, в която да сe впише диагнозата и моментното състояние на човека.

2. Копие от епикриза/и или ТЕЛК решение или друг медицински документ ако има

3. Копие от лична карта

III. Трета стъпка - оторизирана лекарска комисия /ЛКК/

С подготвената вече документация, се явявате пред оторизирана лекарска комисия. След извършване на преглада комисията издава Медицински протокол.

В случаите когато имате ТЕЛК решение, в което са описани помощнисте средства от които се нуждаете, не е необходимо явяването на лекарска комисия. Следователно Втора и Трета стъпка могат да бъдат пропуснати, а кандидастването става само с ТЕЛК решението.

IV. Четвърта стъпка - диракция "Социално подпомагане" към Агенция за хора с увреждания

Тук се представя медицинският протокол от ЛКК или ТЕЛК решението, попълва се молба-декларация, както и оригиналната лична карта на лицето, за които ще са помощните средства.

V. Пета стъпка - заповед

В десет до петнадесет дни социалната служба издава заповед за отпускане на парични средства - за всяко помощно средство отделна заповед.

VI. Шеста стъпка - получаване

След получавене на заповедта /срок до 30 дни/, правоимащото лице или упълномощено от него лице трябва да получи от оторизирана фирма помощните средства. При получаването, лицето задължително трабва да бъде инструктирано как се борави със съответното средство. На лицето се предотставя фактура копие с приемно-предавателен протокол издадени от нас за полученото помощно средство.


Лицата, невъзползвали се целевата помощ до 30 дни след получавена и на заповедта, губят права и не могат да получат помощните средства за които са кандидатствали.