Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате с Политика за защита на лични данни и използването на бисквитки.

Помощни средства обща информация

Бургос Медикъл ЕООД е лицензирана фирма която предоставя безплатни помощни технически средства.

 

          Безплатното им получаване става чрез процедура, която ще се опитаме да ви разясним. Имайте предвид че, отпускането на помощ от Националната здравно осигурителна каса /НЗОК/  отнема време. Процедурата отнема около две седмици. Това е в случаите когато няма отказ от НЗОК. При отказ от ЗДРАВНАТА КАСА и последвало обжалване времето е много повече - от 3 до 6 месеца. За да не губите излишно време, преди да предприемете каквито и да е стъпки, обадете ни се по телефона или ни посетете в някой от нашите магазини. Ние безплатно ще Ви запознаем с подробностите, за кои помощни средства може да получите целева помощ от здравната каса и какви документи трябва да подготвите в тази връзка. За различните заболявания /случаи/ има толкова много подробности, че не всички могат да се изброят на онлайн страницата ни.

 

          Ако не искате да се занимавате с документи и институции, няма проблем всяко едно помощно средство да закупите в брой. 

 

      Ако случаят е много спешен и искате да получите помощните средства веднага. Можете да ги закупите, като в последствие се окомплектоват необходимите документи, и се мине през цялата процедура за възстановяване на сумата.

 

Възможности за получаване на технически помощни средства от НЗОК:

Лекарска консултативна комисиядиагнозатехнически помощни средства
неврологични заболявания
 • множествена склероза
 • детска церебрална парализа
 • инсулт
 • и др. неврологични заболявания
 • акумулаторна инвалдна количка
 • рингова инваладна количка
 • детска инвалидна количка
 • масичка за инвалидна количка
 • комбиниран стол за тоалет и баня
 • вертикализатор
 • антидекубитален дюшек
 • антидекубитална възглавница
 • проходилка
 • паритци / канадки
 • три и четириопорен бастун
ортопедични заболявания
 • фрактура на долни крайници
 • фрактура на шиката на бедрената кост
 • скоиоза / кифоза
 • рингова инваладна количка
 • комбиниран стол за тоалет и баня
 • проходилка
 • паритци / канадки
 • три и четириопорен бастун
 • паднал свод/диабетно стъпало
 • скъсяване на крак с 5 см. и повече
 • ампутации на части от ходилото
 • стелки за диабетно стъпало
 • ортопедични обувки
 • диабетни обувки
 • ампутации в различна степен на долни и горни крайници
 • протези
 • протезни чорапи
 • протективни чорапи и рула
хирургичи заболявания
 • ампутации в различна степен на долни крайници
 • рингова инваладна количка
 • комбиниран стол за тоалет и баня
 • проходилка
 • паритци / канадки
 • три и четириопорен бастун
унг заболявания
 • загуба на слух и в двете уши над 50 dB
 • ларингектомии
 • слуов апарат
 • говорен апарат

 

Ако вашият проблем го няма тук, не означава че нямате право на безплатни помощни средтва. Свържете се с нас.

          

          Общо заблуждение, е че хора с увреждания са само хората които имат издаден ТЕЛК/Експертно решение/. Възрастните хора трудно подвижни, лежащо болни или със загуба на слух също са хора с увреждания. Дори и да не са постъпвали в болница никога през живота си, ако имат уврежданията предвидени в Приложение № 7 на  Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ те имат същите права. Поради незнание, възрастните хора и близките им не могат да се възползват от правата си, за да получат безплатно необходимите им помощни средства.

 


 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ

 

           Основанието за отпускане на целева помощ е описано в Правилника за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/. То се удостоверява с Медицински протокол от Лекарска консултативна комисия /ЛКК/ или с ТЕЛК ако има такъв. В Медицинския протокол от ЛКК или ТЕЛК трябва да са вписани помощните средства и медицински изделия, за които ще се кандидатства пред НЗОК. Кандидатстването става в РЗОК по местоживеене /постоянният адрес посочен в личната карта/. Кандидастването става автоматично след като лицето е преминало през ЛКК, по електронен път. В рамките на седмица РЗОК разглежда протокола и взима решение. В случаите когато се кандидаства за помощни средства на стойност по висока от 1000,00 лв., молбата се разглежда от НЗОК за срок от две седмици. Когато се кандидатства за акумулаторна количка се прилага и удостоверение от психиатър. След разглеждането на молбата, РЗОК или НЗОК  излизат с решение, за отпускане на помощните средства, като издава документ - одобрение. Получаването на одобрението е гаранция, че молбата е уважена, и на вас ще Ви бъдат предоствени помощните средства и медицинските изделия, за която кандидатствате. Получаването на уредите става само и единствено от лицензирани фирми /като нашата/, срещу представяне на ЕГН на лицато което е кандидатсвало и одобрението от РЗОК/НЗОК.

В схамата по долу са обозначени стъпките и времето което отнемат. 

 

I.  Първа стъпка

Първата и най-важна стъпка, е да се свръжете с нас, като ни посетите или се свържете с нас по телефона. Заедно с Вас ще изберем подходящите помощащни средтва от които имате нужда. Ще Ви обясним подробно за Вашия индивидуален подход към процедурата за отпускане на целевата помощ от РЗОК/НЗОК.

II. Втора стъпка - Окомплектоване на документацията

1. Направление от личният лекар до оторизирана лекарска комисия - според заболяването /описани по горе в таблицата/. Препоръчително е, личният лекар да издаде и етапна епикриза, в която да сe впише диагнозата и моментното състояние на човека.

2. Копие от епикриза/и или ТЕЛК решение или друг медицински документ ако има

3. Копие от лична карта

III. Трета стъпка - оторизирана лекарска комисия /ЛКК/

С подготвената вече документация, се явявате пред оторизирана лекарска комисия. След извършване на преглада комисията издава Медицински протокол.

В случаите когато имате ТЕЛК решение, в което са описани помощните средства от които се нуждаете, не е необходимо явяването на лекарска комисия. Следователно Втора и Трета стъпка могат да бъдат пропуснати, а кандидастването става само с ТЕЛК решението.

IV. Четвърта стъпка - Национална здравно осигурителна каса

Тук се представя медицинският протокол от ЛКК или ТЕЛК решението - става по електронен път от лекарката консултативна комисия

V. Пета стъпка - одобрение

В седем до четиринадесет дни РЗОК издава одобрение за отпускане на помощните средства. Получаването на оборението може да стане и по телефона или на място.

VI. Шеста стъпка - получаване

След получавене на одобрението /срок до 30 дни/, правоимащото лице или упълномощено от него лице трябва да получи от оторизирана фирма помощните средства. При получаването, лицето задължително трабва да бъде инструктирано как се борави със съответното средство. 


Лицата, невъзползвали се целевата помощ до 30 дни след получавена и на заповедта, губят права и не могат да получат помощните средства за които са кандидатствали.