Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате с Политика за защита на лични данни и използването на бисквитки.
Категории

Бавно действащ

Бавно действащ

Инсулин със забавено действие

 

 

Инсулинът със забавено действие покрива основните нужди на тялото и се нарича базален инсулин.
 
Съществуват три главни групи инсулини със забавено действие:

1. NPH-инсулин (може да се инжектира с инсулинова писалка)

2.Цинков инсулин (не може да се инжектира с инсулинова писалка)

3. Аналогов инсулин със забавено действие: гларжин, детемир, глулисин (може да се инжектира с инсулинова писалка ) 


NPH-инсулин
NPH е съкращение на Neutral Protamin Hagedorn. Той се освобождава бавно има средно по продължителност действие. Инсулинът се пренася в тялото именно чрез NPH, който осигурява забавяне на резорбцията в кръвта. В зависимост от дозата, продължителността на действието може да бъде различна. Обикновено 12 (8 – 16) часа. Най-висок ефект се появява след 4-6 часа.
 
Цинков инсулин
В зависимост от степента на кристализация инсулините от тази група имат средно по продължителност действие 12 – 16 часа и дълготрайно действие 24 – 46часа.
 
Аналогови инсулини със забавено действие
Едни от новите разработки на аналоговите инсулини са такива със забавено действие като гларжин, детемир, глулисин. Те имат продължителност на действие средно 24 часа и за разлика от NPH инсулините опасността от хипогликемия е намалена. може да се инжектира с инсулинова писалка

 

Няма добавени продукти в тази категория.