Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате с Политика за защита на лични данни и използването на бисквитки.
Категории

Документиране на резултатите

Документиране на резултатите

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Всеки резултат за кръвна захар представлява „снимка” на стойността за момента. Затова е добре резултатите да се документират от няколко измервания в рамките на деня. Само в такъв случай самоконтрола има смисъл.
 
Важно е резултатите да се записват в дневник. Той е от помощ за лекуващия лекар, тъй като въз основа на документираните резултати се назначава/променя терапията на лечение и се разбира по-добре промяната на нивото на кръвната захар през деня.
 

Записвайте измерванията в дневника си редовно и правилно. Ако това не се направи, измерените стойности се забравят и така се изгубват.

Как да водите дневник

  • Стойност на кръвната захар с дата и час
  • Преди/след хранене – поети хлебни единици
  • Доза инжектиран инсулин
  • Други – спортуване, хипогликемия, стрес, заболяване, и т.н.

 

С помощта на компютър тези данни могат да се въвеждат и следят много лесно. Съществуват и специализирани компютърни програми за водене на диабетен дневник.
 
За повечето системи за измерване на кръвна захар са разработени такива програми. Необходим е специален кабел за връзка на апарата с компютъра, така и малка програма(драйвер) за извличане на данните на вашият компютър.

Няма добавени продукти в тази категория.