Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате с Политика за защита на лични данни и използването на бисквитки.
Категории

Гликиран хемоглобин /HbA1c/

 

НИВО НА ГЛИКИРАН ХЕМОГЛОБИН /HbA1c/

 

След като вече е открит диабет, е абсолютно задължително да се извършва редовен контрол на кръвната захар в домашни условия.
 
След започване на терапия, периодично се изследва в лаборатория нивото на HbA1c. Това е показател даващ представа за ефикасността на терапията и представлява процент от хемоглобина в кръвта, който е свързан с глюкозата. Нивото на HbA1c дава представа за нивото на кръвната захар през последните 6-8 седмици.
 
Нормалните стойности са 4-6%. Оптимална терапия е тази, при която нивото на HbA1c е по-ниско от 7%.
 
Уравнение за HbA1c
Средна кръвна захар [mg/dl] = 33,3 x HbA1c [%] - 86